วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
121 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 2373 ตอนควบคุม 0100 ตอน โนนสำนัก – ดอนไม้งาม ตอน 1 ที่กม.9+750 ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/03/2562 638/-/62/159 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
122 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 2373 ตอนควบคุม 0100 ตอน โนนสำนัก – ดอนไม้งาม ตอน 2 ที่กม.16+595 ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/03/2562 638/-/62/158 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
123 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0401 ตอน ห้วยทับทัน – ศรีสะเกษ ที่กม.251+150 ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/03/2562 638/-/62/157 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
124 งานเครื่องหมายนำทาง บนทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0401 ตอน ห้วยทับทัน – ศรีสะเกษ ระหว่าง กม.260+950 - กม.271+989 และทางหลวงหมายเลข 2167 ตอนควบคุม 0100 ตอนตะรางสวาย – ท่าด่าน ระหว่างกม.20+286 – กม.20+531 ปริมาณงาน 2 แห่ง 13/03/2562 638/-/62/156 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
125 จ้างงานเครื่องหมายนำทางทล.226ตอนศรีสะเกษ-ห้วยขะยุงระหว่างกม.301+150-กม.303+306,ทล.294ตอนทางเลี่ยงเมืองศรีสะเกษระหว่างกม.8+942-กม.10+965,ทล.220ตอนวังหิน-ขุขันธ์ระหว่างกม.50+975-กม.51+520และทล.2448ตอนทางเข้าอุทุมพรพิสัยระหว่างกม.0+000-กม.0+490ปริมาณงาน 4แห่ง 13/03/2562 638/-/62/155 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
126 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน (รหัสงาน 31300) งานเครื่องหมายนำทาง บนทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0401 ตอน ห้วยทับทัน – ศรีสะเกษ ระหว่าง กม.249+750 - กม.270+950 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/03/2562 สทล.9 ขท.ศรีสะเกษที่ 1/ผ/32/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
127 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน (รหัสงาน 31100) งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 2201 ตอนควบคุม 0102 ตอน แยกนาเจริญ – ช่องสะงำ ระหว่าง กม.45+450 - กม.53+623 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/03/2562 638/-/62/153 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
128 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน (รหัสงาน 31100) งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 2373 ตอนควบคุม 0100 ตอน โนนสำนัก – ดอนไม้งาม ระหว่าง กม.0+010 - กม.16+000 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/03/2562 638/-/62/152 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
129 วัสดุก่อสร้าง (ยางแอสฟัลต์) จำนวน 3 รายการ 28/03/2562 638/60/62/169 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
130 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 28/03/2562 638/35/62/13 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
131 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 27/03/2562 638/45/62/168 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
132 จ้างเหมาทำงาน ราวกันอันตรายทางหลวงหมายเลข 2083 ตอนควบคุม 0102 ตอน หัวช้าง – สะเดา ระหว่าง กม.19+043 – กม.19+677 (เป็นตอนๆ) และทางหลวงหมายเลข 2201 ตอนควบคุม 0102 ตอน แยกนาเจริญ – ช่องสะงำ ระหว่าง กม.41+000 – กม.45+123 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 2 แห่ง 22/03/2562 ศก 32/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
133 จ้างเหมาทำงานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2083 ตอนควบคุม 0102 ตอน หัวช้าง – สะเดา ระหว่าง กม.19+043 –กม.19+677 (เป็นตอนๆ) และทางหลวงหมายเลข 2201 ตอนควบคุม 0102 ตอน แยกนาเจริญ – ช่องสะงำ ระหว่าง กม.41+000 – กม.45+123 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 2 แห่ง 13/03/2562 คค 06052/พ.1/e/33/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
134 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ในทางหลวงหมายเลข 2086 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านด่าน – เมืองน้อย ที่กม.47+263 (บริเวณแยกไฟแดงราษีไศล) ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/03/2562 638/-/62/148 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
135 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ในทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0401 ตอน ห้วยทับทัน - ศรีสะเกษ ที่กม.255+348 (บริเวณแยกส้มป่อยน้อย) ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/03/2562 638/-/62/147 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
แสดง 121 ถึง 135 จาก 165 รายการ