วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 วัสดุก่อสร้าง (ยางแอสฟัลต์) จำนวน 3 รายการ 29/05/2562 638/60/62/212 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
107 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 21/05/2562 638/60/62/204 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
108 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 17/05/2562 638/60/62/203 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
109 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 16/05/2562 638/35/62/16 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
110 งานจ้างเหมาบริการงานซ่อมแซมอาคารสำนักงาน และพื้นที่ภายในแขวงฯ จำนวน 1 แห่ง 14/05/2562 638/-/62/200 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
111 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 07/05/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
112 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 07/05/2562 638/60/62/192 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
113 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 02/05/2562 638/35/62/15 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
114 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 28 รายการ 19/04/2562 638/60/62/180 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
115 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 09/04/2562 638/35/62/14 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
116 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 04/04/2562 638/60/62/175 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
117 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 20 รายการ 03/04/2562 638/60/62/174 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
118 วัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 03/04/2562 638/60/62/171 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
119 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 2086 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านด่าน – เมืองน้อย ที่กม.48+325 ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/03/2562 638/-/62/160 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
120 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 2086 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านด่าน – เมืองน้อย ที่กม.48+325 ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/04/2562 สทล.9 ขท.ศรีสะเกษที่ 1/ผ/35/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
แสดง 106 ถึง 120 จาก 165 รายการ