วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 02/07/2563 638/60/63/259 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
92 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 01/07/2563 638/35/63/16 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
93 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 17/06/2563 638/35/63/15 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
94 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 08/06/2563 638/45/63/237 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
95 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 01/06/2563 638/35/63/14 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
96 งานจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งคู่ ทางหลวงหมายเลข 294 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเลี่ยงเมืองศรีสะเกษ ระหว่างกม.2+471 - กม.2+917 ปริมาณงาน 14 ต้น 25/05/2563 638/-/63/222 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
97 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 25/05/2563 638/35/63/13 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
98 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 21 รายการ 20/05/2563 638/60/63/216 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
99 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 07/05/2563 638/45/63/203 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
100 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 07/05/2563 638/45/63/203 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
101 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 01/05/2563 638/35/63/12 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
102 วัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 27/04/2563 638/85/63/193 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
103 งานจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ปริมาณงาน 2 แห่ง 22/04/2563 638/-/63/188 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
104 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0401 ตอน ห้วยทับทัน – ศรีสะเกษ ตอน 1 ระหว่าง กม.249+400 - กม.250+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/04/2563 638/-/63/187 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
105 จ้างงานเครื่องหมายนำทาง บนทล. ๒๒๖ ตอน ศรีสะเกษ-ห้วยขะยุง ระหว่างกม.๒๗๘+๔๐๑-กม.๒๗๙+๘๗๐, ทล. ๒๙๔ ตอน ทางเลี่ยงเมืองศรีสะเกษ ระหว่างกม.๐+๙๖๓-กม.๘+๖๗๕, ทล. ๒๒๐ ตอน วังหิน-ขุขันธ์ ระหว่างกม.๕๒+๓๒๕-กม.๕๖+๑๗๕ และทล.๒๔๔๘ ตอน ทางเข้าอุทุมพรพิสัย ระหว่างกม.๐+๐๑๒-กม.๐+๔๗๘ ปริมาณงาน ๔ แห่ง (ปริมาณ ๒,๐๗๒ อัน) 13/04/2563 638/-/63/188 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
แสดง 91 ถึง 105 จาก 250 รายการ