วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 จ้างเหมาบริการงานซ่อมแซมห้องน้ำที่หน่วยปรับซ่อม จำนวน 1 หลัง 26/06/2562 638/-/62/242 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
92 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ 21/06/2562 638/60/62/236 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
93 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 20/06/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
94 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ในทางหลวงหมายเลข 220 ตอนควบคุม 0102 ตอน วังหิน - ขุขันธ์ ระหว่างกม.32+812.339 - กม.33+709 ปริมาณงาน 1 แห่ง 19/06/2562 638/-/62/229 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
95 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 30/05/2562 638/35/62/17 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
96 วัสดุก่อสร้าง (ยางแอสฟัลต์) จำนวน 3 รายการ 29/05/2562 638/60/62/212 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
97 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 21/05/2562 638/60/62/204 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
98 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 17/05/2562 638/60/62/203 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
99 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 16/05/2562 638/35/62/16 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
100 งานจ้างเหมาบริการงานซ่อมแซมอาคารสำนักงาน และพื้นที่ภายในแขวงฯ จำนวน 1 แห่ง 14/05/2562 638/-/62/200 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
101 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 07/05/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
102 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 07/05/2562 638/60/62/192 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
103 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 02/05/2562 638/35/62/15 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
104 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 28 รายการ 19/04/2562 638/60/62/180 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
105 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 09/04/2562 638/35/62/14 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
แสดง 91 ถึง 105 จาก 155 รายการ