วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 12/12/2562 638/45/63/58 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
77 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 11/12/2562 638/35/63/3 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
78 วัสดุก่อสร้าง (ยางแอสฟัลต์) จำนวน 3 รายการ 04/12/2562 638/60/63/54 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
79 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 20/11/2562 638/35/63/2 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
80 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 11/11/2562 638/45/63/24 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
81 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 06/11/2562 638/35/63/1 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
82 วัสดุก่อสร้าง (ยางแอสฟัลต์) จำนวน 2 รายการ 04/11/2562 638/60/63/15 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
83 วัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 31/10/2562 638/60/63/11 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
84 วัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 24/10/2562 638/60/63/4 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
85 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 27/09/2562 638/35/62/26 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
86 วัสดุก่อสร้าง (หิน) จำนวน 2 รายการ 20/09/2562 638/60/62/302 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
87 วัสดุก่อสร้าง (หิน) จำนวน 2 รายการ 20/09/2562 638/60/62/300 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
88 วัสดุก่อสร้าง (หิน) จำนวน 2 รายการ 20/09/2562 638/60/62/299 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
89 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 15 รายการ 26/09/2562 638/45/62/298 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
90 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ 10/09/2562 638/35/62/24 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
แสดง 76 ถึง 90 จาก 165 รายการ