วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 วัสดุก่อสร้าง (หิน) จำนวน 2 รายการ 20/09/2562 638/60/62/302 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
77 วัสดุก่อสร้าง (หิน) จำนวน 2 รายการ 20/09/2562 638/60/62/300 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
78 วัสดุก่อสร้าง (หิน) จำนวน 2 รายการ 20/09/2562 638/60/62/299 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
79 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 15 รายการ 26/09/2562 638/45/62/298 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
80 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ 10/09/2562 638/35/62/24 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
81 วัสดุก่อสร้าง (ยางแอสฟัลต์) จำนวน 3 รายการ 06/09/2562 638/60/62/294 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
82 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 28/08/2562 638/35/62/22 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
83 วัสดุก่อสร้าง (ยางแอสฟัลต์) จำนวน 3 รายการ 05/08/2562 638/60/62/279 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
84 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ 30/07/2562 638/35/62/20 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
85 วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 12/07/2562 638/40/62/259 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
86 วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 12/07/2562 638/40/62/260 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
87 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 05/07/2562 638/45/62/253 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
88 งานจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 01/07/2562 638/35/62/19 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
89 วัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ 27/06/2562 638/40/62/245 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
90 วัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ 27/06/2562 638/40/62/246 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
แสดง 76 ถึง 90 จาก 155 รายการ