วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 งานจ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย จำนวน 2 รายการ 18/12/2562 638/-/63/63 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
62 วัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 16/12/2562 638/60/63/61 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
63 วัสดุก่อสร้าง (หิน) จำนวน 1 รายการ 16/12/2562 638/60/63/62 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
64 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 16/12/2562 638/45/63/60 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
65 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 16/12/2562 638/45/63/60 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
66 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 12/12/2562 638/45/63/58 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
67 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 11/12/2562 638/35/63/3 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
68 วัสดุก่อสร้าง (ยางแอสฟัลต์) จำนวน 3 รายการ 04/12/2562 638/60/63/54 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
69 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 20/11/2562 638/35/63/2 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
70 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 11/11/2562 638/45/63/24 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
71 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 06/11/2562 638/35/63/1 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
72 วัสดุก่อสร้าง (ยางแอสฟัลต์) จำนวน 2 รายการ 04/11/2562 638/60/63/15 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
73 วัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 31/10/2562 638/60/63/11 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
74 วัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 24/10/2562 638/60/63/4 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
75 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 27/09/2562 638/35/62/26 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
แสดง 61 ถึง 75 จาก 155 รายการ