วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 วัสดุจราจร จำนวน 8 รายการ 04/02/2563 638/60/63/101 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
62 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 03/02/2563 638/35/63/7 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
63 วัสดุก่อสร้าง (ยางแอสฟัลต์) จำนวน 3 รายการ 30/01/2563 638/60/63/99 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
64 งานจ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ในสายทางรับผิดชอบของแขวง ทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 จำนวน 3 รายการ 29/01/2563 638/-/63/98 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
65 วัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 28/01/2563 638/60/63/88 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
66 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 16/01/2563 638/35/63/6 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
67 วัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 10/01/2563 638/60/63/83 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
68 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 06/01/2563 638/60/63/76 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
69 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 06/01/2563 638/35/63/5 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
70 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ 25/12/2562 638/35/63/4 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
71 งานจ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย จำนวน 2 รายการ 18/12/2562 638/-/63/63 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
72 วัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 16/12/2562 638/60/63/61 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
73 วัสดุก่อสร้าง (หิน) จำนวน 1 รายการ 16/12/2562 638/60/63/62 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
74 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 16/12/2562 638/45/63/60 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
75 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 16/12/2562 638/45/63/60 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
แสดง 61 ถึง 75 จาก 165 รายการ