วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างทำงานกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0401 ตอน ห้วยทับทัน - ศรีสะเกษ ตอน 1 ระหว่าง กม. 266+500- กม. 268+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/11/2563 คค 06052/พ.1/E/17/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
62 จ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2564 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 2412 ตอนควบคุม 0200 ตอน ท่าศาลา-ละทาย ระหว่าง กม.12+200-กม .15+260 ปริมาณงาน 1 แห่ง 11/11/2563 คค 06052/พ.1/E/152564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
63 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 23300 จ้างเหมาทำงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0402 ตอน ศรีสะเกษ - ห้วยขะยุง ตอน 3 ระหว่าง กม.303+357 - กม.309+178 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 48,049.500 SQ.M. 11/11/2563 คค 06052/พ.1/e/12/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
64 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 23300 จ้างเหมาทำงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0402 ตอน ศรีสะเกษ – ห้วยขะยุง ตอน 4 ระหว่าง กม.294+792 - กม.297+104.500 ปริมาณงาน 47,637.500 SQ.M 11/11/2563 คค 06052/พ.1/e/13/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
65 โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ประจำปี 2564 รหัสงาน 33100 โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ บนทางหลวงหมายเลข 226 ตอน ห้วยทับทัน - ศรีสะเกษ ที่ กม.255+348 (แยกส้มป่อยน้อย) ปริมาณงาน 1 แห่ง 11/11/2563 คค 06052/พ.1/e/5/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
66 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 27200 จ้างเหมาทำงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0401 ตอน ห้วยทับทัน - ศรีสะเกษ ตอน 2 ระหว่าง กม.250+000 - กม.251+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 11/11/2563 คค 06052/พ.1/e/7/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
67 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 27200 จ้างเหมาทำงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2086 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านด่าน - เมืองน้อย ตอน 1 ระหว่าง กม.76+100 - กม.77+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง 11/11/2563 คค 06052/พ.1/e/8/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
68 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 23300 จ้างเหมาทำงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 2373 ตอนควบคุม 0100 ตอน โนนสำนัก - ดอนไม้งาม ระหว่าง กม.10+948.500 - กม.18+660 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 49,198.500 SQ.M. 11/11/2563 คค 06052/พ.1/e/10/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
69 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 27200 จ้างเหมาทำงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2086 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านด่าน - เมืองน้อย ตอน 2 ระหว่าง กม.78+300 - กม.79+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง 11/11/2563 คค 06052/พ.1/e/6/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
70 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 09/11/2563 638/35/64/2 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
71 วัสดุก่อสร้าง (ยางแอสฟัลต์) จำนวน 3 รายการ 03/11/2563 638/60/64/12 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
72 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 02/11/2563 638/45/64/5 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
73 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 02/11/2563 638/35/64/1 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
74 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 20540 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง (ปริมาณงาน 5 หลัง) 28/10/2563 คค 06052/พ.1/e/1/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
75 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 20520 ค่าก่อสร้างที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ อาคารศูนย์บริการแยกนาเจริญ แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 จ.ศรีสะเกษ 1 แห่ง 06/10/2563 คค 06052/พ.1/e/2/2564 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
แสดง 61 ถึง 75 จาก 250 รายการ