วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 วัสดุก่อสร้าง (ยางแอสฟัลต์) จำนวน 3 รายการ 22/02/2564 638/60/64/105 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
17 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 15/02/2564 638/40/64/101 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
18 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 04/02/2564 638/35/64/10 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
19 น้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ 01/02/2564 638/35/64/9 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
20 วัสดุจราจร จำนวน 12 รายการ 18/01/2564 638/60/64/80 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
21 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 14/01/2564 638/35/64/8 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
22 จ้างก่อสร้างงานกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ บนทางหลวงหมายเลข 2083 ตอนควบคุม 0102 ตอน หัวช้าง-สะเดา ระหว่าง กม.12+307- กม.17+331 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 46,338 SQ.M. 11/01/2564 - แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
23 วัสดุจราจร จำนวน 12/01/2564 638/60/64/76 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
24 วัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 12/01/2564 638/60/64/77 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
25 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 20 รายการ 08/01/2564 638/60/64/74 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
26 วัสดุจราจร จำนวน 21 รายการ 07/01/2564 638/60/64/73 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
27 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ 07/01/2564 638/60/64/72 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
28 วัสดุก่อสร้าง (หิน) จำนวน 4 รายการ 31/12/2563 638/60/64/70 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
29 วัสดุก่อสร้าง (หิน) จำนวน 3 รายการ 07/01/2564 638/60/64/68 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
30 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 04/01/2564 638/35/64/6 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
แสดง 16 ถึง 30 จาก 250 รายการ