วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
151 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 16/01/2563 638/35/63/6 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
152 วัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 10/01/2563 638/60/63/83 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
153 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 06/01/2563 638/60/63/76 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
154 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 06/01/2563 638/35/63/5 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
155 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ 25/12/2562 638/35/63/4 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
156 งานจ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย จำนวน 2 รายการ 18/12/2562 638/-/63/63 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
157 วัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 16/12/2562 638/60/63/61 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
158 วัสดุก่อสร้าง (หิน) จำนวน 1 รายการ 16/12/2562 638/60/63/62 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
159 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 16/12/2562 638/45/63/60 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
160 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 16/12/2562 638/45/63/60 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
161 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 12/12/2562 638/45/63/58 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
162 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 11/12/2562 638/35/63/3 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
163 วัสดุก่อสร้าง (ยางแอสฟัลต์) จำนวน 3 รายการ 04/12/2562 638/60/63/54 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
164 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 20/11/2562 638/35/63/2 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
165 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 11/11/2562 638/45/63/24 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
แสดง 151 ถึง 165 จาก 250 รายการ