วิสัยทัศน์ : บำรุงรักษาทางหลวงให้ได้มาตรฐาน สะอาด สวยงาม และปลอดภัย
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
151 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 15/01/2562 638/45/62/102 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
152 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 15/01/2562 638/45/62/102 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
153 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 04/01/2562 638/35/62/7 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
154 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 24/12/2561 638/45/62/86 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
155 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 18/12/2561 638/35/62/6 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
156 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ 17/12/2561 638/70/62/76 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
157 งานจ้างเหมาทำการตัดหญ้าสองข้างทาง ในสายทางควบคุมของหมวดทางหลวงขุขันธ์ จำนวน 2 รายการ 12/12/2561 638/-/62/75 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
158 งานจ้างเหมาทำการตัดหญ้าสองข้างทาง ในสายทางควบคุมของหมวดทางหลวงอุทุมพรพิสัย จำนวน 4 รายการ 12/12/2561 638/-/62/74 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
159 วัสดุก่อสร้าง (ยางแอสฟัลต์) จำนวน 3 รายการ 11/12/2561 638/60/62/73 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
160 วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 11/12/2561 638/35/62/5 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
161 งานจ้างเหมาทำการตัดหญ้าสองข้างทาง ในสายทางควบคุมของหมวดทางหลวงราษีไศล จำนวน 5 รายการ 07/12/2561 638/-/62/72 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
162 บาริเออร์ ขนาด 50 x 100 x 80 ซม. จำนวน 50 อัน 06/12/2561 638/60/62/64 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
163 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2562 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ (Asphalt Hot Mix Recycling) ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0402 ตอน ศรีสะเกษ – ห้วยขะยุง ระหว่าง กม.307+250 - กม.308.365.500 ปริมาณงาน 22,979.300 SQ.M. 04/12/2561 ศก 25/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
164 น้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 19/11/2561 638/35/62/3 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
165 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ในทางหลวงหมายเลข 220 ตอนควบคุม 0102 ตอน วังหิน-ขุขันธ์ ระหว่าง กม.31+921-กม.33+700 ปริมาณงาน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/11/2561 คค 06052/พ.1/e/26/2562 แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1
แสดง 151 ถึง 165 จาก 165 รายการ