วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ 27/05/2563 17,120.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 27/05/2563 96,420.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 26/05/2563 92,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 22/05/2563 92,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 2 รายการ 20/05/2563 76,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ 20/05/2563 10,680.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 19/05/2563 59,580.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 19/05/2563 168,236.10 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 18/05/2563 5,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ 18/05/2563 31,810.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 15/05/2563 5,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ 15/05/2563 31,810.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 15/05/2563 7,860.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 15/05/2563 3,456,050.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ 15/05/2563 150,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 636 รายการ