วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 10/01/2563 - แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
2 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2562 ถึง เดือน ก.ย. 2562 08/10/2562 - แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
3 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง 26/09/2562 634/ - /334/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
4 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 25/09/2562 634/45/333/62 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 14/08/2562 สทล.9ขท.อจ.1.3/พ.1/546 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน เมษายน 2562 07/05/2562 - แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 23/04/2562 - แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
8 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 06/03/2562 - แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ (10 คูหา) ตามแบบมาตรฐานตำรวจ เลขที่ ม.09(52)และแบบโรงจอดรถและลานซักล้างของอาคารเรือนแถวชั้นประทวนเลขที่ 9047(51) สถานีตำรวจทางหลวงที่ 5 กองกำกับการ 6 กองบังคับการตำรวจทางหลวง(อำนาจเจริญ) 08/02/2562 - แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจกรมทางหลวง ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา (สี่เหลี่ยม) 01/02/2562 - แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
11 โครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจกรมทางหลวงค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัย แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ งานผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา(สี่เหลี่ยม) 03/01/2562 - แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 รายการ