วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนา บำรุงรักษาทางหลวง ให้สะดวกและปลอดภัย ได้ใจประชาชน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ 27/05/2563 634/70/215/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 27/05/2563 634/60/213/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
3 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 26/05/2563 634/45/212/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
4 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 22/05/2563 634/45/211/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
5 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 2 รายการ 20/05/2563 634/10/206/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
6 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ 20/05/2563 634/40/207/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
7 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 19/05/2563 634/35/12/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
8 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 19/05/2563 634/35/11/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
9 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 18/05/2563 634/40/210/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
10 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ 18/05/2563 634/60/208/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
11 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 15/05/2563 634/40/210/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
12 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ 15/05/2563 634/60/208/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 15/05/2563 634/60/209/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
14 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ 15/05/2563 634/70/197/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 15/05/2563 634/60/205/63 แขวงทางหลวงอำนาจเจริญ
แสดง 1 ถึง 15 จาก 597 รายการ